LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NGÀY 1/2/2021 ĐẾN NGÀY 5/2/2021

Thứ hai (ngày 01/02/2021)
– Chào cờ đầu tuần

– Dạy và học tuần 22

Thứ ba ( ngày 02/02/2021)

– Học online BDTX Mô đun: “Phát triển chuyên môn bản thân”  thành phần tất cả CBGV

– Học online BDTX Mô đun 1: Đổi mới quản trị nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục; thành phần CBQL

– Học tập trung BDTX Mô đun: Quản lí sự thay đổi trong giáo dục ở cấp Trung học cơ sở”; thành phần CBQL; địa điểm THCS Phú Long

– Dạy và học tuần 22

– 16g họp chi bộ 

Thứ tư ( ngày 03/2/2021)

– Dạy và học tuần 22

– Học online BDTX Mô đun: “Phát triển chuyên môn bản thân”  thành phần tất cả CBGV

– Học tập trung BDTX Mô đun: Quản lí sự thay đổi trong giáo dục ở cấp Trung học cơ sở”; thành phần CBQL; địa điểm THCS Phú Long

Thứ năm ( ngày 04/02/2021)

– Dạy và học tuần 22

– Học online BDTX Mô đun: “Phát triển chuyên môn bản thân”  thành phần tất cả CBGV

Thứ sáu (ngày 05/2/2021)

– 7g Hội trại “Xuân gắn kết, tết yêu thương”

– Học tập trung BDTX Mô đun 1: Đổi mới quản trị nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục; thành phần CBQL; địa điểm THCS Phú Long

Thứ bảy (ngày 6/2/2021)

– Tổng vệ sinh cuối năm.

– 8g30 họp hội đồng.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *