Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Phân công chuẩn bị lễ sơ kết Tải về
0912/09/2018Trường THCS Trần Đại NghĩaKế hoạch tổ chức HNCBCNVC năm học 2018-2019 Tải về
04/QC-THCSTĐN01/09/2018Trường THCS Trần Đại NghĩaQui chế làm việc năm học 2018-2019 Tải về
03Trường THCS Trần Đại NghĩaQuy chế nhà trường năm học 2018-2019 Tải về