LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (TỪ NGÀY 5/12 ĐẾN 10/10/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN

(Tuần 14-Từ 05/12/2022 đến 10/12/2022)

________________________

Thứ Hai 05/12/2022

Sáng:

 • 7h: Chào cờ tuần 14
 • Dạy và học tuần 14

Chiều:

 • Dạy và học tuần 14

Thứ Ba 06/12/2022

Sáng:

 • Dạy và học tuần 14

Chiều:

 • Dạy và học tuần 14

Thứ Tư 07/12/2022

Sáng: 

 • Dạy và học tuần 14
 • 6 giờ 00 đến 9g30, BCĐ phòng chống dịch tiến hành giám sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch. Thành viên theo Quyết định số 100/QĐ-THCS TĐN.

Chiều: 

 • Dạy và học tuần 14

Thứ Năm 08/12/2022

Sáng:

 • Dạy và học tuần 14

Chiều: 

 • Dạy và học tuần 14

Thứ Sáu 09/12/2022

Sáng: 

 • Dạy và học tuần 14

Chiều:

 • Dạy và học tuần 14

Thứ Bảy 10/12/2022

 • Ôn đội Tuyển HS Giỏi